Daily Archives: 24 March, 2012

Tapetserarens smarta knep 9 – Sätta fast tyget

Standard

När det gäller att sätta fast tyget är det alltid bäst att börja med själva sitsen först och vänta med ryggen Detta för att få bästa möjliga mönsterpassning.

På den här stolen har kursdeltagaren (på en annan kurs, för en annan ledare) börjat med ryggen först.

.

Tapetserarens smarta knep 8 -Tygriktning

Standard

När man använder tyg som har lugg – t.ex sammet – ska luggriktningen var inemot stolsryggen och uppåt. Detta för att när man sätter sig trycks luggen ner och in mot stolsryggen och reser sig sedan upp när man reser sig från stolen. Därför är det viktigt att se till att tyget har samma riktning så att det inte blir som på stolen nedan där man ser olika färgskiftningar i de olika delarna av stolen.